Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige

Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige bedriver ett långsiktigt opinionsarbete kring behovet av ett läslyft, med fokus på aktiva insatser gentemot läsovana grupper. Arbetsgruppen vill:

– Utveckla formerna för att sprida läsandet bland läsovana grupper av barn, unga och vuxna.

– Bilda opinion för ett läslyft bland folkrörelser och beslutsfattare.

– Tillgängliggöra forskning inom området, och skapa kontaktytor mellan forskare och beprövad verksamhet.

– I samverkan med andra aktörer utarbeta modeller för lokala läslyft.

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Läskunnighet och läsförståelse är förutsättningar för en individs möjlighet att kunna påverka sin livssituation och vara fullt delaktig i samhällslivet.

Vidare höjer läsning självförtroendet och stärker identiteten. Läsning utvecklar inlevelseförmågan genom att ge möjlighet att ta del av andra människors erfarenheter och känslor och därmed förstärka empati och solidaritet.

Skillnaderna i läsande är starkt kopplat till socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund. Barn och vuxnas läsande hänger samman. Om inte föräldrar läser för barn och uppmuntrar barnens läsande förs inte läsandet vidare till nästa generation. Därför är uppsökande läsfrämjande verksamhet – riktad till såväl barn som vuxna – ett viktigt demokratiarbete.

Den sjunkande läskunnigheten och läsförmågan i Sverige är ett stort demokratiproblem.

I skriften Läsandet bär demokratin ger arbetsgruppen en bakgrund.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s