Om arbetsgruppen

Läsande kvinna Bild: Clipart

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Läskunnighet och läsförståelse är förutsättningar för en individs möjlighet att kunna påverka sin livssituation och vara fullt delaktig i samhällslivet.

Vidare höjer läsning självförtroendet och stärker identiteten. Läsning utvecklar inlevelseförmågan genom att ge möjlighet att ta del av andra människors erfarenheter och känslor och därmed förstärka empati och solidaritet.

Skillnaderna i läsande är starkt kopplat till socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund. Barn och vuxnas läsande hänger samman. Om inte föräldrar läser för barn och uppmuntrar barnens läsande förs inte läsandet vidare till nästa generation. Därför är uppsökande läsfrämjande verksamhet – riktad till såväl barn som vuxna – ett viktigt demokratiarbete.

Den sjunkande läskunnigheten och läsförmågan i Sverige är ett stort demokratiproblem. Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige bedrev ett långsiktigt opinionsarbete kring behovet av ett läslyft, med fokus på aktiva insatser gentemot läsovana grupper. Arbetsgruppen ville:

– Utveckla formerna för att sprida läsandet bland läsovana grupper av barn, unga och vuxna.

– Bilda opinion för ett läslyft bland folkrörelser och beslutsfattare.

– Tillgängliggöra forskning inom området, och skapa kontaktytor mellan forskare och beprövad verksamhet.

– I samverkan med andra aktörer utarbeta modeller för lokala läslyft.

Arbetsgruppen bestod av ett antal personer som arbetar med litteratur och läsfrämjande i olika former och inom olika fält:

Lena Kallenberg, Sveriges Författarförbund, sammankallande
Barbro Moberg, Kommunal
Gina Persson, kulturansvarig IF Metall
Stefan Estby, Författarcentrum Öst
Marianne Högmark, ABF
Krister Hansson, regionbibliotekarie Stockholms län
Gunnar Klaesson, En Bok För Allas vänner
Maria Legge, Transport
Torbjörn Lundgren, författare
Inger Rålenius, Dyslexiförbundet FMLS

Arbetsgruppens verksamhet är vilande, men sidan ligger fortfarande uppe för att göra det möjligt att komma åt det material som gruppen tagit fram.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s