Författararkiv: tolgren

Litteratur på arbetsplatsen – samtal och erfarenheter

Deltagarna på tredagarsseminariet Boken På Arbetsplatsen 2015 samtalar om sina erfarenheter av att sprida litteratur på sina jobb. Insatser som sällan syns i medierna, men som är viktiga för många av de anställda.

Annonser

Med läsning som mål – frukostseminarium maj 2015

https://youtu.be/mdvBFyJyisYI maj 2015 var var Jonas Andersson i slutfasen med sin rapport ”Med läsning som mål”. Ett arbete som han gjort på Kulturrådets uppdrag. Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige arrangerade då ett frukostseminarium som i förkortat skick återfinns i denna film:  https://www.youtube.com/watch?v=mdvBFyJyisYSkärmklipp med läsningen som mål

Här finner du skriften: http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Med-lasning-som-mal/

Karl-Petter Thorwaldsson om läsandets betydelse

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:S ordförande besökte seminariet Boken på arbetsplatsen i år. Han satte med sitt tal in det idoga arbete som utförs runt om på olika arbetsplatser i ett större sammanhang. Litteratur, läsande/lyssnande till litteratur och det kulturklimat vi får av det har betydelse både politiskt och fackligt. Här i filmen finns ”Kolles” tal och deltagares reflektion över vad han säger.

Ett läslyft även för vuxna? Debatt i Almedalen 2014

Skärmklipp Ett läslyft Almedalen 14

Läsningens betydelse diskuteras vitt och brett. På grund av dalande skolresultat sker det oftast i ett skol- och elevperspektiv. Men frågan är bredare än så. Är inte vuxnas läsvanor också viktiga och en nödvändighet för en levande demokrati. Det finns också många positiva exempel på hur man kan entusiasmera vuxna ickeläsare till att bli läsare och läsfrämjare.

Medverkande i debatten: Lena Kallenberg författare och läsfrämjare, Gina Persson IF Metall, Staffan Forsell generaldirektör Statens Kulturråd, Anne Stigell MTM, Inger Rålenius Dyslexiförbundet FMLS, Anne Marie Brodén (m) riksdagsman, Ulf Nilson (fp) riksdagsman, Tina Ehn (mp) riksdagsman, Isak From riksdagsman. Moderator: Stefan Engström, Sveriges Biblioteksförening.

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=UfBHSO5xDNg