Författararkiv: tolgren

Läsandet bär demokratin – Järva 2018

Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige bjuder in till en debatt kring läsning och demokrati med fokus på vuxna i ABF-Stockholms tält lördagen den 16 juni.
Information är makt, alltså livsviktigt för demokratin. Kunskap är möjligheten att ta kontroll över sin situation och en möjlighet att förändra. För att ta till sig information och få kunskap underlättar det oerhört om man kan läsa.
Författaren Lena Kallenberg som initierat Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige säger:
– Makten tillhör den som kan definiera verkligheten. Om jag kan beskriva mina erfarenheter så att andra kan ta del av mitt sätt att se, tar jag också plats i det offentliga samtalet.
Många människor besöker aldrig bibliotek och känner sig inte hemma där. Biblioteken har ett läsfrämjande uppdrag men när det gäller vuxna har man svårt att nå ut. Läsfrämjande åtgärder har länge riktats mot barn och unga med ett gott resultat. Men läser inte vuxna så läser inte heller barn och många barn som läst under skoltiden ger upp läsandet när det inte finns läsande förebilder i deras närhet.
Medverkar gjorde: Mattias Vepsä (S), Amanda Möllenhof (V), Lisa Bengtsson tredje vice ordförande i Kommunal, Christina Örnebjär (L), och moderator är Peter Gustavsson ABF.
Fakta
Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige är en opinionsbildande grupp som samlar de med erfarenheter av läsfrämjande för vuxna. För mer information se https://laslyft.se

 

Med läsning som mål – frukostseminarium maj 2015

https://youtu.be/mdvBFyJyisYI maj 2015 var var Jonas Andersson i slutfasen med sin rapport ”Med läsning som mål”. Ett arbete som han gjort på Kulturrådets uppdrag. Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige arrangerade då ett frukostseminarium som i förkortat skick återfinns i denna film:  https://www.youtube.com/watch?v=mdvBFyJyisYSkärmklipp med läsningen som mål

Här finner du skriften: http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Med-lasning-som-mal/

Karl-Petter Thorwaldsson om läsandets betydelse

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:S ordförande besökte seminariet Boken på arbetsplatsen i år. Han satte med sitt tal in det idoga arbete som utförs runt om på olika arbetsplatser i ett större sammanhang. Litteratur, läsande/lyssnande till litteratur och det kulturklimat vi får av det har betydelse både politiskt och fackligt. Här i filmen finns ”Kolles” tal och deltagares reflektion över vad han säger.

Ett läslyft även för vuxna? Debatt i Almedalen 2014

Skärmklipp Ett läslyft Almedalen 14

Läsningens betydelse diskuteras vitt och brett. På grund av dalande skolresultat sker det oftast i ett skol- och elevperspektiv. Men frågan är bredare än så. Är inte vuxnas läsvanor också viktiga och en nödvändighet för en levande demokrati. Det finns också många positiva exempel på hur man kan entusiasmera vuxna ickeläsare till att bli läsare och läsfrämjare.

Medverkande i debatten: Lena Kallenberg författare och läsfrämjare, Gina Persson IF Metall, Staffan Forsell generaldirektör Statens Kulturråd, Anne Stigell MTM, Inger Rålenius Dyslexiförbundet FMLS, Anne Marie Brodén (m) riksdagsman, Ulf Nilson (fp) riksdagsman, Tina Ehn (mp) riksdagsman, Isak From riksdagsman. Moderator: Stefan Engström, Sveriges Biblioteksförening.

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=UfBHSO5xDNg